16 Οκτ 2018

Ο εκάστοτε υποψήφιος δίνει στην εγκεκριμένη μας ομάδα γραπτή συνέντευξη σχετικά με τον ίδιο και για θέματα πολιτικής και αυτοδιοίκησης.

Κύλιση στην Αρχή