16 Οκτ 2018

Το βασικό χαρακτηριστικό μιας Προσωπικής Ιστοσελίδας είναι η προβολή του υποψηφίου. Μπορεί να είναι ατομική,  ή ομαδική.

Μπορεί να αποτελείται από μία και μοναδική σελίδα ή να είναι 20σέλιδη.

Να είναι στατική ιστοσελίδα ή δυναμική ιστοσελίδα, ανάλογα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη της.

Στην προσωπική ιστοσελίδα αναφέρονται συνήθως τα ενδιαφέροντα του ιδιοκτήτη, πληροφορίες για τη ζωή του, βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες σε album φωτογραφιών, τηλέφωνα και e-mail για την επικοινωνία.

Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει μια προσωπική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο

Κύλιση στην Αρχή