16 Οκτ 2018

Με τον όρο social media αναφερόμαστε στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων όπως το Facebook, το Twitter και πολλές ακόμα, που χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών αλλά και τη δημιουργία περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες.

Είναι πολύ σημαντική η σύνδεση της σελίδας με κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για άμεσους και έμμεσους λόγους. Άμεσα, γιατί αυξάνεται η επισκεψιμότητα και έμμεσα, γιατί δημιουργείται μια ομάδα «φίλων» κάνοντας πιο δημοφιλή την ιστοσελίδα.

Κύλιση στην Αρχή