16 Οκτ 2018

Για πρώτη φορά θα υπάρχει διαφορετικό ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους και διαφορετικό για όλους τους δημοτικούς συμβούλους μαζί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκλεγεί ένας δήμαρχος με δημοτικούς συμβούλους που δεν ανήκουν στον συνδυασμό του. 

Κύλιση στην Αρχή