16 Οκτ 2018

Οδηγίες για τη διεξαγωγή των επερχόμενων ευρωεκλογών απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στις πρεσβείες και τα προξενεία της χώρας. Ορίζει ότι στην Ελλάδα οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Μάη 2014. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι Έλληνες που διαμένουν στα υπόλοιπα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ, καθώς και όσοι Έλληνες θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κράτος μέλος για ταξίδι, επαγγελματικούς λόγους κλπ.

Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη - μέλη θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Μάη 2014. Θα πρέπει να υποβάλουν νωρίτερα αίτηση στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους

δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, επιδεικνύοντας στην Εφορευτική Επιτροπή το ναυτικό τους φυλλάδιο.

Για εκλογικά τμήματα, θα χρησιμοποιηθούν κτίρια των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, κτίρια άλλων ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών, γραφεία της ελληνικής εκκλησίας, κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων.

Πηγή: http://www2.rizospastis.gr

 

Κύλιση στην Αρχή